8. osztály_NAT-os vázlatok


Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ

A világháború után
A vasfüggöny leereszkedik
A hidegháború kora
A kettéosztott Európa
Helyi konfliktusok és háborúk
Más földrészeken

Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom leveréséig

Az ideiglenesség kora
Két választás Magyarországon
A határon túli magyarok
A Rákosi-korszak
Reformtól a forradalomig
1956. október 23.
A forradalom győzelme

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása

A harmadik világ
A hatvanas-hetvenes évek
Repedezik a szovjet tömb
A szovjet tömb felbomlása
Ami a hatvanas évek előt elképzelhetetlen volt

A Kádár-korszak jellemzői

A megtorlás
A Kádár-rendszer első évei
A hatvanas-hetvenes évek Magyarországa
Hétköznapok a “legvidámabb barakkban”
A “puha diktatúra”
A rendszerváltás előtt

Az ezredforduló. A globalizáció kiteljesedése. Az Európai Unió és Magyarország

A közelmúlt háborúi, válsággócai
A globalizáció
Az európai integráció
A tárgyalásos forradalom Magyarországon
A harmadik Magyar Köztársaság első évtizede
Hazánk külpolitikája és a határainkon túli magyarok helyzete a rendszerváltás után

Társadalmi és állampolgári ismeretek. Médiaismeret

Társadalmi szabályok
A demokrácia alapjai
A magyar állam működése
Sokszínű társadalom
Kommunikáció, tömegkommunikáció
Hírek, álhírek és reklámok
Az internet és a közösségi hálók

Gazdasági ismeretek

A gazdaság szereplői
Pénz, infláció, árfolyam
Pénzügyeink
A családi költségvetés
Gazdálkodj okosan!